Persoonlijk

Als gedragswetenschapper ben ik actief binnen de jeugdbescherming. Mijn passie is om het veilig opgroeien van kinderen te bevorderen.

Vanuit YKO ben ik als gedragswetenschapper werkzaam als inhoudelijk adviseur, coach, opleider. YKO is beschikbaar voor gemeenten, jeugdzorg instellingen, jeugdbescherming, Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming en onderwijsinstellingen.

Mijn expertise ligt op het vlak van orthopedagogisch handelen: hechting & trauma, Signs of Safety, oplossingsgericht werken en het bevorderen van duurzaamheid en continuïteit in het leven van de jeugdigen en hun gezin.

Visie YKO

YKO werkt vanuit de visie dat ouders de wens hebben dat hun kinderen veilig opgroeien, dat ouders en kinderen vaak in staat zijn om te veranderen en dat de meeste ouders en kinderen over veerkracht en netwerk beschikken.

YKO werkt vanuit de visie dat als ouders onvoldoende in staat zijn gebleken om hun kinderen te beschermen, of dat het kind zich niet meer laat beschermen door de ouders; de professionals hierin een activerende, stimulerende en waar nodig een slagvaardige rol hebben, zodat de ontwikkelingsbedreiging vermindert.

Missie YKO

YKO wil bijdragen aan het ondersteunen van professionals, ouders en kinderen bij het veilig opgroeien van die jeugdigen.

Ervaring

Gedragswetenschapper Veilig Thuis Helmond, ad interim: november 2015- februari 2016

Het adviseren van onderzoekers Veilig Thuis bij het maken van inschattingen van meldingen en het onderzoek naar kindermishandeling en huiselijk geweld.

Behandelcoördinator Omnia, Eindhoven, november 2015- heden

Adviseren en ondersteunen van interculturele hulpverleners die als gezinshulpverlener werken in – vooral allochtone- gezinnen met complexe opvoedproblemen.

Behandelcoördinator Pleegzorg ad interim 2015

Pleegzorgwerkers ondersteunen bij vastlopende ontwikkelingen van pleegkinderen. Centraal staat de verbinding tussen de evidence en practical based inzichten met het (ortho)pedagogisch handelen.

Gedragswetenschapper Jeugdbescherming Bureau Jeugdzorg Breda, 2005- 2015

Met (gezins)voogden onderbouwen van kernbeslissingen bij kinderen met ernstige ontwikkelingsbedreigingen en het zoeken naar overeenstemming hierover met ouders, jeugdigen en andere professionals.

Docent RINO ZUID 2013- heden

Modules hechting & trauma en werken in justitieel kader voor aankomende orthopedagoog generalisten.

Assessor en docent Fontys Hogeschool Tilburg 2006-heden

Het voeren van assessment gesprekken met bachelor- en masterstudenten van de opleiding pedagogiek waarbij de link tussen het theoretisch kader en de praktijk centraal staat. Het verzorgen van gastcolleges op het gebied van jeugdbescherming en orthopedagogisch handelen.

Opleidingen

Fontys Hogeschool: Opleiding tot assessor Pedagogiek, 2013

Van Montfoort: Adviesbureau voor jeugdzorg en jeugdbeleid, trainer van de voogdij- en deltamethode in de jeugdbescherming, 2012

Vrije Universiteit Amsterdam: Orthopedagogiek, afdeling Pedagogische wetenschappen. Doctorandus met aantekening diagnostiek, 2005

Fontys Hogeschool: Hoger Kaderopleiding Pedagogiek+ (MOB), onderwijsakte, 1993