Opdracht West Brabant, gedragswetenschapper KR8-Kollektief

 

Als gedragswetenschapper heb ik als deskundige op het gebied van de bedreiging in de kindontwikkeling en jeugdbescherming meegedacht over aanvragen tot onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming (VTO). Tevens heb ik gedurende de pilotfase geadviseerd over de inhoud van het KR8-Kollektief.


Over de opdrachtgever

De gemeente West Brabant heeft haar taak rondom het doorgeleiden van onderzoeken naar de Raad voor de Kinderbescherming opgepakt door het vormen van het KR8-Kollektief. De jeugdprofessionals van de CJG en sociale wijkteams en medewerkers van Veilig Thuis hebben van de gemeenten toegang gekregen tot het indienen van een VTO


Het KR8-Kollektief bestaat uit een voorzitter aangesteld door de gezamenlijke gemeenten, medewerker Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming, CJG/Sociale wijkteam en een gedragswetenschapper. Zij hebben de taak om de aanvragen tot onderzoek te beoordelen.


 

Ynske heeft bij het KR8-Kollektief laten zien zeer deskundig te zijn op het gebied van ontwikkelingsbedreigingen van kinderen. Ze is analytisch, welwillend kritisch, verbindend, gericht op samenwerking en zoekt naar overeenstemming met zowel de professionals als de ouders.

Margo van der Brugge, voorzitter KR8-Kollektief 


Situatie

KR8Vernieuwend is dat KR8-Kollketief met in plaats van over ouders en jeugdigen praten. Ouders worden door het KR8-Kollektief uitgenodigd indien de zorgen over hun kinderen zo ernstig zijn, dat de jeugdprofessionals een melding aan de Raad voor de Kinderbescherming overwegen. Aan de beschermtafel is het de laatste kans voor ouders om alsnog de verantwoording voor opvoeding en veiligheid van hun kinderen op te pakken.


Mijn werkzaamheden voor het KR8-Kollektief

  • Adviseren bij het wekelijks KR8-Kollektief in Breda en Bergen op Zoom
  • Gesprekken met en psycho-educatie aan ouders en/of kinderen tijdens de bespreking van het VTO
  • Consultatie aan leden van het KR8-Kollektief
  • Ontwikkelen van orthopedagogische middelen ter ondersteuning van KR8-Kollektief
  • Inhoudelijke ondersteuning van de voorzitter gedurende de ontwikkelfase

Het resultaat

Er zijn met mijn adviezen, modeling en psycho-educatie stappen gezet om zowel de ouders als de jeugdprofessionals te begeleiden bij het gesprek aan tafel. Enkele ouders zijn in staat geweest om de laatste kans aan te grijpen, waarbij zij de opvoedverantwoordelijkheid voor hun kind(eren) op konden pakken.

Het KR8-Kollektief heeft zich in korte tijd ontwikkeld tot een volwaardige beschermtafel. Ouders worden als volwaardige gesprekspartners gezien. Ouders voelen zich gehoord en gelijkwaardig aan de melder, hun mening staat net zo centraal als de geuite zorgen. Voor hen is duidelijk dat de jeugdprofessional zich serieus zorgen maakt over hun kinderen en dat deze geen mogelijkheden meer ziet voor de ouders om hier verandering in te brengen. Het gesprek aan tafel geeft duidelijkheid over de ernst van de zorgen en de mogelijkheden van de ouders en de hulpverlening.