Opdracht, Veilig Thuis, West Brabant Zuid-oost, gedragswetenschapper a.i.

Doel

Veilig Thuis is er voor iedereen. Voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Voor mensen die  zelf slachtoffer zijn, als iemand anders (misschien) slachtoffer is, of mensen die  zelf geweld gebruiken. Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning, ook aan professionals.

Veilig Thuis is het advies – en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit zijn regionale organisaties waar slachtoffers, daders en omstanders terecht kunnen voor deskundige hulp en advies. Veilig Thuis is er voor iedereen, jong en oud, die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling.

Veilig Thuis biedt de helpende hand, doorbreekt onveilige situaties en zet mensen in beweging. Veilig Thuis biedt perspectief op een betere situatie waardoor mensen weer toekomst hebben. Mét of zonder elkaar.

Als gedragswetenschapper ben ik ingezet als deskundige op het gebied van de bedreiging in de kind-ontwikkeling, jeugd beschermen en huiselijk geweld.

Situatie

Vanuit de advies en meldfunctie heeft Veilig Thuis te maken met een diversiteit aan casuïstiek van 0 tot 100 jaar waarbij sprake is van onveiligheid in de breedste zin van het woord.

Het formuleren van adviezen, beoordelen van meldingen, opstellen van onderzoeksvragen, betrekken van systemen en belangrijke derden dient in een kort tijdsbestek te gebeuren.

De gedragswetenschapper kan vanuit haar expertisie ondersteunen bij het maken van de juiste inschattingen, risicotaxaties, onderzoeksvragen en mee voorbereiden van belangrijke kernbeslissingen zoals bijvoorbeeld het direct doorgeleiden naar de Raad voor de Kinderbescherming met aanvraag tot      (V)OTS en Machtiging Uithuisplaatsing.

Taken Veilig Thuis

  • Adviseren (advies en triage) bij dagelijkse casuïstiek
  • Risicotaxaties
  • Inzetten van onderzoeksmiddelen
  • Overleg met vertrouwensarts
  • Doorgeleiden naar de Raad voor de Kinderbescherming
  • Adviseren en acteren in crisissituaties
  • samenwerken met artsen, jeugdhulp, Raad etc.

Resultaat

Jeugdprofessionals van Veilig Thuis  zijn voldoende toegerust om kernbeslissingen over de veiligheid van kinderen en over de aanpak van huiselijk geweld voor volwassenen te nemen. Met een goede onderbouwing besluiten zij om wel of geen onderzoek te doen. Zij weten ook wanneer gebruik te maken van voorliggend veld.

Bij het doen van onderzoek zijn de jeugdprofessionals ondersteund bij het inschatten van ernst, inzetten van netwerk, oplossingsgericht denken en werken, zoeken naar veiligheidssignalen,  vertrouwen waar mogelijk en doorpakken waar nodig.