Opdracht RinoZuid, modules aan orthopedagogen

Als docent verzorg ik onderwijs aan gedragswetenschapper in opleiding tot orthopedagoog generalist.

“Hechting en Trauma” 

De module bestaat sinds 2012 onder leiding van Petra Bastiaensen, hoofddocent.

Na de cursus zijn de deelnemers op de hoogte van inzichten op het vlak van hechting en trauma en de samenhang hierin. Tevens beschikken zij over concrete handvatten en vaardigheden in het werken met kinderen met problemen op het vlak van hechting en trauma.

Resultaat

Het herkennen en kunnen omgaan met gehechtheidsstrategieën van jongeren en het kunnen verbinden van het juridisch kader als het gaat om continuïteit en stabiliteit.


 

“Hulpverlening (aan jongeren) in een gedwongen kader”

De module bestaat sinds 2013 onder leiding van Patricia Dekkers, hoofddocent.

Het doel van de cursus  is dat cursisten zicht krijgen en vaardigheden ontwikkelen in het werken binnen een instelling met jongeren die door een delict of ernstig grensoverschrijdend gedrag gedwongen hulp krijgen. Hierbij is sprake van een spanningsveld tussen enerzijds disciplinering gericht op bescherming van de maatschappij anderzijds behandeling en belgeleiding van jongeren (en hun gezin) om herhaling en vermindering van probleemgedrag te voorkomen. Er wordt een groot beroep gedaan op de communicatieve en methodische vaardigheden van de hulpverlener; het omgaan met weerstand, agressie, ongemotiveerde, afwijzende cliënten.

Resultaat

Rol van de gedragswetenschapper binnen Bureau Jeugdzorg aangaande beslissingen binnen gedwongen hulpverlening (OTS, JR) zijn inzichtelijk.

Kennis van theorie van zorgvuldig en verantwoord beslissen en zicht op eigen krachten en aandachtsgebieden bij het maken van beslissingen is gegroeid.