Opdracht Juzt, afdeling Pleegzorg, behandelcoördinator a.i.

Doel

Als behandelcoördinator werk ik met teams van de pleegzorg. Ik adviseer bij dagelijkse casuïstiek en zet expertise in op het gebied van pleegzorg en jeugdbescherming, zodat er gedurende de vervanging voortgeborduurd wordt op ingezette lijnen. Medewerkers en cliënten ervaren deskundige voortzetting van de hulp binnen de pleegzorg.

Taken

De werkzaamheden van de behandelcoördinator pleegzorg bij Juzt bestaat uit de volgende taken:

  • Dagelijkse casuïstiek
  • Het bespreken van caseload
  • Adviseren ten aanzien van plannen van aanpak
  • Op verzoek aanwezig zijn bij zorgteamoverleg
  • Op verzoek aanwezig zijn bij basisteam
  • Ondersteunen bij het maken van rapportages aan de rechtbank
  • Verder zullen overige taken worden afgestemd met gedragswetenschapper en teammanger
  • Voogdijmethode koppelen aan pleegzorg een gezamenlijke zorg (pdf)

download


“Zo jammer dat je weer weg gaat, terwijl ik zoveel aan je heb qua kennis, kunde en ondersteuning. Je hebt mij altijd het gevoel gegeven er “samen” voor te staan en dat kunnen we (ik mag spreken namens het basisteam) gebruiken in deze onstuimige tijden…..”

Arjan Bosman, pleegzorgwerker, Juzt, Breda

Resultaat

Tijdens deze vervanging ben ik aangesloten bij de pleegzorgwerkers en hun casuïstiek. Mijn toevoeging bestond uit de koppeling van het “WAT” (inhoudelijke lijn) met het “HOE” (agogische aanpak).

Belangrijke thema’s hierbij zijn continuïteit, duurzaamheid, perspectiefbepaling en onderbouwen van (pedagogische) beslissingen in het leven van de pleegkinderen.

Omdat veel pleegkinderen voogdijpupillen zijn, heb ik de verbinding gelegd tussen de methode voogdij en het werk van de pleegzorg.