Opdracht Juzt, Stevig Bestaan

Stevig Bestaan is een project van Juzt, waarbij wordt nagegaan op welke wijze diagnostiek en behandeling van kinderen met problemen op het vlak van hechting en trauma verbeterd kan worden. Onderdeel hiervan is de implementatie van het behandelprogramma ‘Slapende honden, wakker maken!’ van Arianne Struik.

Uit een doelgroepenanalyse in de provincie Noord-Brabant blijkt ruim een derde van de onderzochte kinderen binnen de jeugdzorg behoefte te hebben aan een stabiele perspectiefbiedende vervangende opvoedingssituatie met een specifiek opvoedingsklimaat, bestaande uit gerichte behandeling voor internaliserende en externaliserende gedragsproblemen en hechtingsproblemen.

Kinderen met ernstige ontwikkelingsbedreigingen hebben in het merendeel van de gevallen een voorgeschiedenis van problematische gehechtheid. 1 Om deze kinderen de kans te geven zich te ontwikkelen tot evenwichtige volwassenen is het in hun belang dat de focus ligt op het ontwikkelen van veilige gehechtheidsstrategieën. Zowel binnen het opvoeden en verzorgen als binnen de behandeling van deze kinderen dient hieraan prioriteit gegeven te worden.

Resultaat

In werkgroep hebben wij; Drs C. Mureau, Juzt; Dr P. Bastiaensen, Juzt; Drs Y. de Koning, Bureau Jeugdzorg; Drs A. Verbaken, Idris; Drs I. Jochems, Safegroup, een beschrijving gegeven van de eerstegraadsstrategie. Daarin hebben we uitgangspunten, stevig bestaan van de opvoeder, de stabilisatiemethode en het pedagogisch handelen beschreven.

Stevig Bestaan Beschrijving van de eerstegraadsstrategie (pdf)