Opdracht gemeenten, Jeugdprofessionals in wijkteams

Verwacht maart 2016

Opleiding van jeugdprofessionals: werken aan veiligheid in gezinnen

Doelgroep:
Professionals in (sociale) wijkteams, die werken met en voor jeugdigen en gezinnen.

Tijdens de opleiding werken professionals van (sociale) wijkteams aan de ontwikkeling van vaardigheden om onveiligheid in gezinnen te signaleren en in samenspraak met gezinnen aan veiligheid te werken.

De opleiding is zo opgezet dat het zowel door teams als door individuele professionals gevolgd kan worden.

Deze opleiding is samen met 2Blearning ontwikkeld. De basis vormt de gesprekscirkel, een instrument bedacht door Jose Hermans, Wil Verhoeven en Ynske de Koning. Dit instrument koppelt inzichten vanuit Signs of Safety, Munro, Oplossingsgericht werken en netwerkversterking. Het onderwijs vindt blended plaats, waarbij op diverse manieren interactief begeleid wordt.

Resultaat

De inbrenger van de casuïstiek heeft aan het eind van de bijeenkomst een plan: Hoe nu verder met het gezin. Het team heeft verdieping gevonden op het niveau van de casus & op het niveau van kennis en vaardigheden die noodzakelijk zijn voor het werk van de jeugdprofessional.

Learning in and on the job

Al werkende professionaliseren