YKO biedt u expertise als…

 • (ad interim) gedragswetenschapper of behandelcoördinator met brede ervaring in de jeugdbescherming en jeugdhulp
 • specialist bij complexe casuïstiek
 • vertaler van thema’s naar beleid in het kader van certificering of accreditatie

YKO biedt u…

Coachen, adviseren en opleiden van…

 • (gezins)voogden
 • jeugdhulpverleners
 • gezinscoaches
 • ouderbegeleiders
 • gedragswetenschappers
 • teammanagers,….

 

YKO helpt uw medewerkers bij…

 • goede signalering en analyse van de problemen
 • goede signalering en analyse van mogelijkheden tot veranderen
 • het hanteren van de dagelijkse casuïstiek
 • inzetten van effectieve interventies
 • het proces te bewaken van de hulp aan het gezin
 • af- en opschalen van hulp aan gezinnen
 • leren van elkaar