YKO voor uw gemeente

 • Zoekt u een gedragswetenschapper met ruime ervaring  en die kan adviseren over de in te zetten interventies en het versterken van de eigen kracht van de gezinnen?
 • Moet u voldoen aan de wettelijke kaders van de jeugdwet?
 • Bent u bezig met het vergroten van het welzijn en de veiligheid van de jeugdigen?

YKO werkt met professionals uit…

 • sociale wijkteams
 • centrum voor Jeugd en Gezin
 • gezinscoaches
 • projecten jeugdbeleid

YKO biedt advies, coaching en scholing bij het opzetten, uitvoeren en evalueren van jeugdbeleid.

YKO streeft ernaar dat…

 • beleid ontwikkeld wordt waarbij gezinnen optimaal ondersteund worden
 • jeugdprofessionals ondersteuning van een professioneel netwerk hebben om te kunnen werken met (complexe) opvoed- en opgroeiproblemen
 • zij daarmee in staat zijn om de onveiligheid van kinderen en hun gezinnen in de wijk te signaleren en met juiste inzet hun veiligheid te vergroten
 • er op een goede, tijdige en effectieve wijze interventies worden ingezet en afgerond

YKO adviseert bij…

 • monitoren van de veiligheid van kinderen

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het optimaliseren van de veiligheid van de jeugdigen in hun gemeente. De generalisten werken met de gezinnen in de wijk. Sommige casuïstiek vraagt om inzet van een specialist die als adviseur geconsulteerd kan worden. Beleid moet hierop zijn afgestemd.

 • de juiste afweging van inzet van interventies door de eerstelijns jeugdprofessional versus de inzet van tweedelijns complexe zorg

De transformatie richt zich op het versterken van dat wat de gezinnen zelf nog kunnen. De afweging van op- en afschalen van de jeugdhulp kan in die context complex zijn. Dit vraagt om de inzet van een specialist. Het is niet vanzelfsprekend dat complexe zorg het antwoord is op complexe problematiek.