Ynske-portret-def-2Ynske de Koning

Specialist in complexe opvoedsituaties

Als adviseur richt ik mij op professionals die werken met gezinnen waarbij de jeugdige bedreigd wordt in haar ontwikkeling. In dialoog ontstaat een oplossingsrichting waarmee de jeugdige en het gezin ondersteund wordt.”

“Als coach richt ik mij op het bevorderen van professionele groei.  Door de groei van kennis en kunde is de professional in staat om (complexe) vragen van jeugdigen en gezinnen te hanteren.”

“Als opleider geef ik trainingen, colleges en workshops aan (aankomende) professionals.
Ik inspireer hen en rust ze toe om kinderen en ouders bij te staan bij (complexe) opvoedingssituaties.”

Als adviseur, coach en opleider ondersteun ik professionals, ouders en kinderen bij het zo veilig mogelijk opgroeien.